สินค้า Products

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด มุ่งเน้นในด้านคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้สินค้าของเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เราลงทุนในเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องและตรวจสอบกับทุกรายละเอียดตั้งแต่วัตถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิต สู่ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์

มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล BRC เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการจัดการทางด้านคุณภาพที่ดีที่สุด โดยเรายังเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะสำหรับอาหารรายแรกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) Food Safety เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของเรามีความปลอดภัยและมาตรฐานที่เป็นเลิศสำหรับคงความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

ประเภทสินค้า Products

Two-piece cans (กระป๋อง 2 ชิ้น)

Two-piece cans: กระป๋อง 2 ชิ้น

Two-piece cans ประกอบด้วย 1) ตัวกระป๋องและ 2) ฝาบนซึ่งจะถูกปิดโดยผู้ผลิตอาหารกระป๋อง (ด้าน packer) หลังจากทำการบรรจุอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระป๋อง 2 ชิ้นนั้นถูกขึ้นรูปโดยการปั๊ม 2 ครั้ง (Drawn and Re-drawn, DRD) เพื่อให้ตัวกระป๋องมีรูปร่างของฝาล่างในตัว โดยกระป๋องประเภทนี้จะมีความหนาเท่ากันตลอดทั้งตัวและไม่มีรอยเชื่อมบนตัวกระป๋อง

Three-piece cans (กระป๋อง 3 ชิ้น)

Three-piece cans: กระป๋อง 3 ชิ้น

Three-piece cans: กระป๋อง 3 ชิ้น นั้นประกอบไปด้วย 1) ตัวกระป๋อง 2) ฝาล่างซึ่งจะถูกปิดโดยผู้ผลิตกระป๋อง 3) ฝาบนซึ่งจะถูกปิดโดยผู้ผลิตอาหารกระป๋อง โดยที่ตัวกระป๋องนั้นถูกทำขึ้นโดยการม้วนแผ่นเหล็กให้เป็นรูปร่างที่ต้องการและเชื่อมให้สมบูรณ์

Normal Ends (ฝาเรียบ หรือฝาธรรมดา)

Normal Ends (ฝาเรียบ หรือฝาธรรมดา)

Normal Ends: ฝาธรรมดานั้นถูกผลิตโดยการตัดและขึ้นรูปแผ่นเหล็กให้ได้ขนาดพอดีกับตัวกระป๋อง โดยที่สามารถผลิตได้หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

Easy-open ends (ฝาดึงง่าย)

Easy-open ends (ฝาดึงง่าย)

EOE: ฝาเปิดง่ายนั้นมีขั้นตอนการผลิตเพิ่มเติมจากฝาธรรมดาโดยการบากร่องบนฝา (scoring) และติดแท็บเพื่อให้สามารถเปิดฝาได้โดยการใช้มือ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เปิด

Coating/Printing services (บริการเคลือบ และพิมพ์สี)

Coating/Printing services (บริการเคลือบ และพิมพ์สี)

Printing/Coating Service: ทางบริษัทมีบริการพิมพ์สีและเคลือบให้กับลูกค้าด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน