โรงงานบางกระเจ้า 5/6 หมู่ 3 ถ. พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โรงงานนาโคก 99/3 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000