บริการ Services

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด มีจุดมุ่งหมายที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกในการบรรจุอาหาร ยิ่งไปกว่านั้นความเชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการผลิตและการบริการของเราเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจที่จะทำงานเคียงข้างคุณในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงและเราขอเป็นแรงสนับสนุนให้คุณสามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับโลกได้อย่างมั่นใจ

การค้นคว้าและวิจัย
(Research & Development)

ด้วยความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและการให้ความสำคัญในการค้นคว้าและวิจัย ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคปลายทาง ทำให้บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด เข้าใจความต้องการและเข้าถึงลูกค้า ไม่เฉพาะแต่แก้ปัญหาให้กับคุณแต่เราคาดหวังที่จะร่วมงานกับคุณเป็นทีม การมีส่วนร่วมและสามารถค้นคว้าวิจัยไปพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นคติของเรา

การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในกระบวนการผลิต
(Customer service & Technical Support)

ทางบริษัทมีทีมสนับสนุนทางด้านเทคนิคเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการปิดกระป๋องและฝา การแนะนำดูแลรักษาเครื่องจักรปิดกระป๋อง หรือหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคพร้อมที่จะบริการลูกค้าและไขข้อสงสัยพร้อมกับแก้ปัญหาเพื่อให้แน่ใจ ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะถูกบรรจุอย่างปลอดภัย

บริการสอบเทียบ
(Calibration Service)

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด มีบริการสอบเทียบวัดเครื่องมือให้แก่ลูกค้า ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ซึ่งเราพร้อมที่จะสรรหา และบริการการสอบเทียบเครื่องมือทางด้านบรรจุภัณฑ์โลหะในอุตสาหกรรมอาหาร ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ถูกผลิตออกไปนั้นเป็นไปตามที่คุณกำหนด

บริการทางด้านการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์

ทางบริษัทให้บริการตรวจสอบหม้าฆ่าเชื้อและการแทรกผ่านความร้อนของผลิตภัณฑ์ (HP) การกระจายความร้อน (TD) กระบวนการไล่อากาศของหม้อฆ่าเชื้อและจุดร้อนช้าของหม้อฆ่าเชื้อ (F0) เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของคุณปลอดภัยสำหรับการบริโภค

การฝึกอบรมสำหรับลูกค้า (Training Program)

เราเชื่อว่าการให้ความรู้แก่บุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องเพื่อที่จะให้เราจัดฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์โลหะ เราจะพยายามตอบคำถามและยินดีรับทุกหัวข้อการฝึกอบรมที่คุณต้องการ เราเอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดอบรมทั้งในบริษัทของท่านและภายในบริษัทของเรา

ผู้ที่มีความสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่:
คุณภาดล แต่โสภาพงษ์
ตัวแทนฝ่ายการตลาด
บริษัทโลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด